Doel van de Stichting Ekspedysje Wytmarsum

Het doel van de stichting is de mienskip in Witmarsum en haar naaste omgeving te versterken, met name op het gebied van kunst, cultuur, taal en sport. Op deze gebieden organiseert, stimuleert, initieert en bevordert de stichting activiteiten.

lees meer
Witmarsum 2018

Witmarsum 2018 is de eerste grote activiteit van Stichting Ekspedysje Wytmarsum. Witmarsum 2018 zet de drie iconen Menno Simons, Gysbert Japicx en Pim Mulier in voor culturele activiteiten in en om Witmarsum.

lees meer

Nieuws

Workshops

Het theaterproject Wy jouwe gjin krimp! kan alleen maar ten tonele worden gebracht in november 2018 wanneer daar vele spelers aan deel willen nemen. Niet alleen spelers, maar ook dansers en zingers hebben een rol in het project, zowel jong als ouder. Een theaterproject heeft decors nodig, kleding en goed geluid en licht. Voor al deze onderdelen organiseren we vanaf het najaar van 2017 workshops. Op Koningsdag 2017 hebben...

Fondswervingsfolder

De projecten die we willen gaan uitvoeren als Witmarsum 2018, worden steeds duidelijker. Het theaterproject Wy jouwe gjin krimp en een lespakket voor jeugd, gaan over alle drie de iconen. Onder de vlag van Pim Mulier organiseren we in samenwerking met de PC de Pim Mulier Spelen. Maar, de groep Pim Mulier is ook druk bezig een kaatsmuur in ons dorp te realiseren. Onder de vlag van Gysbert Japicx...

Wy jouwe gjin krimp!

Het theaterproject krijgt steeds meer vorm. We zijn al een behoorlijk eind met het schrijven van het stuk, dat de titel Wij jouwe gjin krimp! draagt. De eerste workshop voor jeugd waarin ze van Niek Roozen leerden hoe je acteert in een soap, was een groot succes. De andere workshops zijn we nu aan het voorbereiden. De workshop over kostuums en kleding maken zal in oktober plaatsvinden. En, zeer belangrijk, we...

Projecten

Witmarsum 2018

Onder de naam Witmarsum2018 sluiten we met ons dorp aan bij Culturele Hoofdstad 2018 (CH2018). De provincie Fryslân wil met CH2018 al het mooie van Fryslân uitvergroten en onder de aandacht brengen van heel de wereld. Witmarsum is de eerste grote plaats die mensen tegenkomen bij het binnenrijden van de provincie vanaf de Afsluitdijk. Witmarsum willen we daarom presenteren in 2018 als hét dorp waar je niet omheen kunt....

Foto-expositiewedstrijd

Pim Mulier heeft vele sporten in Nederland geïntroduceerd. Hij was daarnaast een verwoed kunstverzamelaar. In het kader van kunst organiseren we een foto-expositiewedstrijd met als thema Ik en mijn hobby. Stuur een duidelijke foto van jezelf en je hobby in voor 1 september 2016. Je mag iemand anders een foto laten maken, maar een selfie mag natuurlijk ook. Zorg er wel voor dat de foto minimaal 3 Mb groot is,...

Spektakelstuk

Veel kunnen we hier nog niet over zeggen, maar in 2018 kun je genieten van een spektakelstuk waarin alle drie de iconen een rol spelen. Wim Beckers start in juli 2016 met het schrijven van dit stuk. Toneel, muziek, zang, dans, kunst, taal en sport zijn de basisingrediënten van dit stuk. Voor de jeugd organiseren we toneelworkshops onder leiding van een bekende jeugdige tv-acteur. Voor volwassenen zullen we iets...

Bestuur

Menno de Vries
Gerke Terpstra
Jac König
Wim Beckers
Klaas Smit
Freddie Reijenga
Marianne Koopmans

ANBI

De Stichting Ekspedysje Wytmarsum is een culturele ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs van een stichting met een culturele ANBI-status mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Benut deze belastingvoordelen en steun de Stichting Ekspedysje Wytmarsum...

lees meer